Roster: ASV Antdorf [ASV Antdorf] | Kreisliga 1 05/06