Roster: ASV Antdorf [ASV Antdorf] | Kreisliga 1 08/09